• Telefon 0481-250 08
  • Besöksadress Joelsgatan 14, Nybro

Personuppgiftspolicy

TEPA respekterar rätten att ha kontroll över sina personuppgifter

TEPA Slitdelar AB är personuppgiftsansvariga för behandling av personuppgifter som hanteras och lagras hos oss och våra samarbetspartner. Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av TEPA endast används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst.
Denna policy förklarar när och varför vi samlar in och sparar personuppgifter, hur vi använder dom, hur vi säkert förvarar dem och hur länge vi sparar dina uppgifter. Denna personuppgiftspolicy är tillämplig när du köper varor från oss, samt vid marknadsföring och kundkontakter i syfte att informera och upprätthålla en affärsförbindelse med dig som kund.

Insamling av personuppgifter

När du besöker vår webbplats, gör ett köp och/eller ställer en förfrågan samlar vi in personuppgifter. De insamlade personuppgifterna består av namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer samt information om din köp- och transaktionshistorik. Dessutom kan TEPA komma att samla in teknisk data om de enheter du använder bl a typ av webbläsare och cookieinformation.

Användning av personuppgifter

De personuppgifter vi samlar in från dig används för att:

  • Leverera varor till rätt adress
  • Fakturera och följa upp betalningar
  • Upprätthålla våra affärsförbindelser
  • Förbättra vår webb
  • Kontakta dig via telefon, post och e-post
  • Ge dig erbjudanden eller genomföra kundundersökningar
Vi är personuppgiftsansvariga och hanterar dina uppgifter enligt GDPR. Det innebär bl a att vi ser till att:
  • Ha ett tydligt syfte
  • Ha en rättslig grund
  • Skydda uppgifterna
Personuppgifterna kommer att behandlas av oss så länge behov finns för att uppfylla ändamålen eller för att fullgöra TEPAs rättsliga skyldigheter.

Säkerhet

TEPA är de enda som äger personuppgifterna som samlas in på vår webbplats och när du på annat sätt lämnar dina personliga uppgifter till oss. Vi säljer, byter, delar eller överför inte personlig identifierbar information till utomstående parter. Detta görs enbart då det så krävs för att vi skall kunna leverera dina varor, genomföra en betalning eller uppfylla en begäran från dig.

Informationsskydd

Vi värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personliga uppgifter ifrån obehörig åtkomst. De servrar som lagrar personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

Dina rättigheter

Under förutsättning att du inte har en pågående order eller oreglerad faktura har du rätt att, i enlighet med vad som anges i GDPR, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade samt att TEPA skall sluta behandla och radera dina personuppgifter.
Du ska i sådana fall begära detta skriftligt till följande adress:
TEPA Slitdelar AB, Joelsgatan 14, 382 34 NYBRO

Cookies

Den här webbplatsen innehåller cookies. En cookie är en liten textfil som lagrar information på din dator. Om du inte accepterar användandet av cookies kan du ändra inställningar i din webbläsare så att den inte tillåter det.
Loggstatistik tillämpas på hemsidan och det betyder att flera statistiksystem har till uppgift att samla in information som kan ge en statistisk bild av hur många besökande hemsidan har, var de kommer ifrån, var på hemsidan de har varit, IP-adress m.m. Denna statistik ligger till grund för fortsatt arbete med att optimera hemsidans funktionalitet och prestanda.

Ändringar av denna personuppgiftspolicy

TEPA kan komma att göra tillägg och ändringar i denna policy. Den senaste versionen av personuppgiftspolicyn finns alltid tillgänglig på vår webb.